Verifiering i den riktiga världen

RWMTs unika teknik har validerats genom oberoende tester, internationella uppdrag samt vid den mycket uppmärksammade undersökningen av skeppet Vasas förlisningsplats 2018.

Vill du veta mer om RWMT eller våra tjänster?