Side-Scan Sonar

Side-scan sonar är ett effektivt verktyg som snabbt kan söka av ett stort område och generera detaljerade bilder av föremål som ligger på havsbotten.
Side-Scan SonarSide-Scan Sonar

Vad är Side Scan Sonar

Side-scan sonar (även kallat sidoseende ekolod) är ett ekolodssystem som används för att generera bilder av stora delar av havsbotten.

En side-scan sonar används oftast för att detektera material- och strukturvariationer på havsbotten, eller för att lokalisera riskföremål.

Hur fungerar de?

En side-scan sonar använder akustiska signaler med hög frekvens som reflekteras mot havsbotten. Signalerna genererar bilder som avbildar havsbottens struktur och där främmande föremål syns. Systemet består av två trandsducers som omvandlar variationer i tryck eller ljusstyrka till elektriska signaler. Dessa transducers kan sitta monterad på vår scanningsbåt, en ROV eller bogseras efter båten i en så kallad ”fisk”.

Varje transducer genererar en solfjäderformad ljudpuls. När ljudpulsen träffar havsbotten reflekteras några av ljudpulserna tillbaka till transducern, och andra reflekteras bort. Det returnerade ljudpulserna kallas backscatter.

Side-scan Sonar. Bild: Wessex arkeologi

Starka signaler (hög backscatter) uppstår vanligtvis när ljudet reflekteras från hårda och steniga ytor, medan svaga signaler (låg backscatter) uppstår om det reflekteras av mjukare material (t.ex. sand).

På grund av formen på ljudpulsen när den skickas mot havsbotten kan ett uppstickande objekt, exempelvis ett skeppsvrak eller brant kulle, ge skuggor i ekolodsbilden. Storleken på skuggan kan användas för att bestämma objektets storlek och form.

Allt eftersom sonaren rör sig framåt bildar de inspelade ljudreflektionerna en akustisk bild av havsbotten. Kartläggningen använder frekvenser från 100 till 500 kHz, då de högre frekvenserna ger bilder med högre upplösning.


Om bilderna
RWMT arbetar med stater, myndigheter och institutioner i känsliga och ofta hemligstämplade operationer. De verktyg vi använder utvärderas löpande och kan ändras från projekt till projekt. På grund av detta har vi ibland valt att visa exempelbilder av de verktyg vi använder, snarare än bilder från faktiska projekt.

Används för

Sjömätning
Batymetri
Lokalisering av objekt

Vill du veta mer om RWMT?

Kontakta oss för mer information om RWMT och våra tjänster.