Marinarkeologi

Kartläggning av skeppsvrak och andra kulturlämningar

Det ligger uppskattningsvis tre miljoner skeppsvrak i världens hav och sjöar. Vissa av vraken är hundratals år gamla och innehåller ovärderliga, kulturhistoriska fynd. Andra är tickande bomber fyllda med miljöfarliga gifter, olja eller kemiska stridsmedel.
Dykare som svänger mot ett skeppsbrott
RWMTs system för ultraljudsscanning

Scanning med hög upplösning

Tack vara sin höga upplösning och dynamik kan RWMTs scanningssystem detektera föremål och strukturer som inte syns med andra system - exempelvis vattensjukt trä.

Tekniken bygger på ultraljud som genererar högupplösta bilder genom vertikala ekon. Detta gör den både miljövänlig och icke-invasiv, innebärande att den inte förstör eller ens påverkar den marina miljön och dess djur- och växtliv. 

Tjänster vi kan erbjuda

Icke-invasiv scanning
av havsbotten och bottensedimentet i känsliga miljöer
Analys
av insamlade rådata
Identifiering
av objekt som upptäckts
Bärgning
av detekterat objekt

Arkeologisk kartläggning och bärgning i marint naturreservat

Sedan 2020 har RWMT genomfört en arkeologisk kartläggnings- och bärgningsoperation i samarbete med staten Ecuador. Målet är att lokalisera och undersöka rester av skeppsvrak som upptäcktes vid en tidigare scanning av platsen. En förutsättning för samarbetet var att operationen bedrivs i enlighet med UNESCOs konventioner för hantering av kulturlämningar.
Naturreservat i Ecuador

Scanning av skeppet Vasas förlisningsplats

I mars 2018 fick Robert Wilson Marine Technologies en förfrågan om att bistå Vasamuseet med en undersökning av skeppet Vasas förlisningsplats. Målet var att hitta den trepundskanon i brons som man känt till sedan 1600-talet, men aldrig återfunnit.

Vill du veta mer om RWMT eller våra tjänster?