Penetrerande ekolod

Penetrerande ekolod (Sediment-ekolod / sub-bottom profiler) fungerar genom att sända kraftiga ultraljudssignaler ned i havsbotten. De reflekterade signalerna detekteras och används att bestämma havsbottens fysiska egenskaper.
Penetrerande ekolodPenetrerande ekolod

Vad är ett penetrerande ekolod

Under de senaste åren har penetrerande ekolod använts för mätningar av sedimentära strukturer. Frekvensintervallet är relativt lågt, ca 2 – 20 kHz, för att bättre kunna penetrera botten. Instrumentet kan sitta i samma "fisk" som sidotittande sonaren, alternativt på en ROV eller monterat under skrovet på fartyget.

Tekniken används på grund av sin förmåga att samla in data snabbt och icke-invasivt, även om det finns en avvägning mellan upplösning och hur långt ner signalerna kan gå.

Så här fungerar penetrerande ekolod

Penetrerande ekolod används för att bestämma havsbottens fysiska egenskaper och avbilda geologiska formationer under havsbotten.

Enheten består vanligtvis av en sändare som skickar en ljudpuls ner i bottensedimentet. Pulsen från instrumentet går rakt mot botten i en enda punkt, tränger genom bottenytan och ner i sedimentlagren. Ljudpulserna reflekteras från underliggande sedimentlager beroende på skillnader i deras akustiska impedans (hårdhet).

Akustisk impedans är knuten till materialets densitet och den hastighet med vilken ljudet färdas genom detta material. Därför beror den reflekterade energiintensiteten på sedimentens olika densiteter - ju tätare (hårdare) sedimenten är, desto starkare är den reflekterade signalen.

Den reflekterade signalen färdas sedan tillbaka genom vattnet till mottagaren, och de mottagna signalerna förstärks, bearbetas och omvandlas till bilder.

Signalen från ekolodet kan tränga ner i sedimenten, men penetrerar inte berg eller grov morän. Om det förekommer gas i sedimenten släcks signalen ut.

2 typer av penetrerande ekolod. Bild: Wessex Archaeology
Skanningsresultat. Bild: Stockholms universitet


Om bilderna
RWMT arbetar med stater, myndigheter och institutioner i känsliga och ofta hemligstämplade operationer. De verktyg vi använder utvärderas löpande och kan ändras från projekt till projekt. På grund av detta har vi ibland valt att visa exempelbilder av de verktyg vi använder, snarare än bilder från faktiska projekt.

Används för

Sjömätning
Scanning av de bottennära sedimentlagren

Vill du veta mer om RWMT?

Kontakta oss för mer information om RWMT och våra tjänster.