ROV

En ROV är en obemannad, fjärrstyrd undervattensfarkost som används för att säkert utforska havsdjup då de styrs av en operatör på ett fartyg eller på land.
ROVROV

Vad är ROV

Fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV, Remotely Operated Vehicle) gör det möjligt att utforska havsdjupen på ett säkert och effektivt sätt.

Hur fungerar det?

En ROV vara så liten som en bärbar dator, till att vara stor som en skåpbil. Större ROVar väger flera ton och kräver en kran för att sjösätta respektive bärga dem från ett fartyg.

ROVar utvecklades från början för industriella syften, men används nu för flera olika ändamål inklusive in- och utvändiga inspektioner av undervattensledningar och kontroll av offshore oljeplattformar.

En ROV är utrustad med kameror och strålkastare för att kunna skicka bilder och video till ytan via en kommunikationskabel. Den har praktiskt taget obegränsad dyktid och är mycket användbar på platser där det är för farligt, för svåråtkomligt eller för djupt för konventionell dykning.

Ytterligare utrustning såsom grip- eller skärarmar, eller instrument för provtagning och dokumentation av vattnets siktförhållanden, djup och temperatur, kan också monteras.

ROV ger forskare tillgång till havsdjupen på ett sätt som tidigare inte var möjligt och nya tekniska framsteg görs hela tiden. Kraftigare strålkastare, bättre datalagring och kameror med högre upplösning fortsätter att bana väg för en ännu bättre förståelse av våra havsmiljöer.


ROV med griparmar tar sedimentprover
ROV med griparmar tar sedimentprover

ROV för mindre undervattensarbete

En ROV för enklare undervattensarbete är utrustad med strålkastare, kamera, positioneringssystem och griparmar. Operatören styr ROVen från ett fartyg eller från land med hjälp av den realtidsvideo som erhålls från kameran via en kabel. Videobilderna dokumenteras kontinuerligt. Enklare undervattensarbete kan utföras med hjälp av en griparm. En ROV kan utrustas med flera typer av verktyg såsom borrar och sågar.

En ROV inspekterar ett förlist ångfartyg

ROV för undervattensinspektion

En mindre ROV för inspektion är utrustad med strålkastare, kamera och ett positioneringssystem. Denna typ av ROV är användbar för inspektion av rörledningar, undervattenskablar och fasta installationer som brofundament och kajer.

Operatören styr ROVen från en båt eller från land med ledning av den realtidsvideo som skickas upp från ROVen. Allt videofilmat material lagras i HD-format.


Om bilderna
RWMT arbetar med stater, myndigheter och institutioner i känsliga och ofta hemligstämplade operationer. De verktyg vi använder utvärderas löpande och kan ändras från projekt till projekt. På grund av detta har vi ibland valt att visa exempelbilder av de verktyg vi använder, snarare än bilder från faktiska projekt.

Används för

Sjömätning
Undersökning av den marina miljön
Övervakning av arbete
Bärgning av objekt
Assistans till dykare
Insamling av prover
Bärare av sonarer
Dokumentering (video- och ljudinspelning)

Vill du veta mer om RWMT?

Kontakta oss för mer information om RWMT och våra tjänster.