RWMT i media

Ladda ner artikel:
Svenska
Spanska
18 augusti 2018

Svenska Dagbladet

" Regalskeppet Vasa är unikt. Inget annat bärgat 1600-talsskepp i världen är lika väl bevarat. Det allra mesta är redan bärgat men vi hoppas den spetskompetens som RWMT har kan leda till fler fynd."
Ladda ner artikel:
Svenska
Spanska
28 augusti 2018

Svenska Dagbladet

" För första gången på femtio år har nya fynd gjorts på skeppet Vasas förlisningsplats. På 32 meters djup, drygt två meter ned i dyn vid Vasas förlisningsplats tror man sig ha hittat en av regalskeppets 64 kanoner.
Ladda ner artikel:
Svenska
Spanska
28 augusti 2018

svd.se

" Ska man dra något viktigt historiskt ur det här, så är det metoden som använts”, säger Dick Harrison, professor i historia vid Lunds Universitet."
Ladda ner artikel:
Svenska
Spanska
16 september 2018

Svenska Dagbladet

" Skillnaden mot tidigare teknik som använts för att leta efter vrakdelar från Vasa är att man med den nya sänder ut signaler som går flera meter ner i dyn. Det gör det möjligt att urskilja föremål som begravts och sjunkit ned i bottensedimentet utan synliga spår på havsbotten."

Video

24 september 2018

TV4

Intervju i TV4 med Leif Nylander från Vasamuseets vänner
28 augusti 2018

svd.se

Ekonomistudion
Intervju med Anders Åman, RWMTs styrelseordförande, i WebTV-programmet Ekonomistudion
24 september 2018

svd.se

Animerad video som beskriver RWMTs teknik