Robert Wilson Marine Technologies

Robert Wilson Marine Technologies (RWMT) är en svensk koncern som grundades 2017.

Våra kunder utgörs främst av stater, internationella koncerner, myndigheter och institutioner med ansvar för områden som miljövård, försvar, säkerhet, infrastruktur och kulturvård.

Vi hjälper världen att upptäcka havets mysterier

Ledning

RWMTs ledningsgrupp är ett mångsidigt team med lång erfarenhet av internationella affärer.
Läs om vårt team

Strategisk ledning

På strategisk nivå nära VD och styrelse finns flera högt meriterade personer med ett förflutet inom svenska flottan och också en pensionerad amiral från Ecuadors flotta.

De samverkar med våra partners (ministerier, försvarsmakter, myndigheter, universitet etc.) i syfte att säkerställa att allt vi gör är i enlighet med lagar och förordningar.

Operativ ledning

Under planerings- och genomförandefasen har företaget en strikt, militärliknande struktur med väl definierade ansvarsområden för att planera, genomföra och följa upp verksamheten.

Bolaget utser en operativ chef med direkt ansvar för att leda våra operationer på plats.

Teknisk avdelning

RWMTs mjuk- och hårdvara är framtagen av högt meriterade ingenjörer från medicinteknik-, försvars- och IT-industrin, utbildade vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Den tekniska avdelningen leder det löpande utvecklingsarbetet av RWMTs scanningsutrustning och analysprogramvara.  

Marknadsföring och försäljning

Vår marknadsföring och försäljning leds av bolagets VD med lång erfarenhet av internationella affärer och med ett brett internationellt affärsnätverk.

En multinationell koncern

Robert Wilson Marine Technologies AB
RWMT Sweden AB
RWMT Swiss AG
RWMT Ecuador SA
VÅR vision

RWMT skall vara världsledande att med icke-invasiv teknik kartlägga havens, sjöars och vattendrags bottensediment i syfte att upptäcka dolda, miljöfarliga och skadliga objekt.

Vill du veta mer om RWMT eller våra tjänster?