Försvar och säkerhet

Kartläggning av hot under havsbotten

Inom affärsområdet Försvar & Säkerhet kan RWMT erbjuda detaljerad avsökning av bottensedimentet i hamnar eller andra högkänsliga områden. Målet kan vara att upptäcka utplacerade främmande föremål, övervakningsutrustningar och vapen eller lokalisera dumpade minor och ammunition.
En bomb från andra världskriget detonerar
RWMTs system för ultraljudsscanning

Effektiv lokalisering av främmande föremål

RWMT kan med sin scanningteknik kartlägga havsbotten och lokalisera vapen eller främmande förmål som annars skulle vara svåra eller omöjliga att hitta

Tekniken bygger på ultraljud som genererar högupplösta bilder genom vertikala ekon. Den skiljer ut sig genom sin höga upplösning och dynamik vilket gör det möjligt att upptäcka och ofta identifiera föremål som inte syns på havsbotten utan döljer sig i bottensedimenten. 

Tjänster vi kan erbjuda

Icke-invasiv scanning
av havsbotten och bottensedimentet i känsliga miljöer
Analys
av insamlade rådata
Identifiering
av objekt som upptäckts

Vill du veta mer om RWMT eller våra tjänster?