Magnetometer

Magnetometern mäter magnetisk induktion (magnetisk fältintensitet), under en marina kartläggnignar. Verktyget används för att undersöka havsbottens geologiska egenskaper men också för att upptäcka föroreningar genom deras magnetiskt komponenter.
MagnetometerMagnetometer

Vad är en magnetometer?

En magnetometer är ett vetenskapligt instrument som används för att mäta jordens magnetfält. Framför allt används enheten för att hitta variationer i havsbottens magnetfält.

Högre magnetiseringsnivåer orsakas av närvaron av järnhaltiga metaller på havsbotten, antingen från en skeppsvrak av stål eller vulkanisk sten som innehåller korn av magnetit. Resterna av ett träskepp kan ibland också upptäckas om där finns föremål av järn eller om skeppet har en ballast som innehåller magnetit.

Forskare kan också använda magnetiska fältmätningarna för att uppskatta åldern och tjockleken på lavaflöden vid undervattensvulkaner, lokalisera rörledningar, undervattenskablar och brofundament.

Hur fungerar en magnetometer

Jordens magnetfält kommer från av de elektriska strömmarna av järn och nickel i dess kärna och styrkan i detta fält kan mätas med magnetometrar med olika metoder och typer av sensorer. Under en undersökning bogseras magnetometern bakom scanningbåten eller monteras på en miniubåt eller ROV.

Magnetometern mäter fältstyrkan med en frekvens som varierar något beroende på applikation. Ofta används en samplingsfrekvens på en till tio mätningar per sekund. Fältstyrkan varierar naturligt, men förekomsten av något järnhaltigt som ett delar av ett fartygsskrov, ett ankare eller fyndigheter av basalt kommer att visa en större förändring som lätt kan upptäckas.

Illustration av scanning med Magnetometer. Bild: Wessex arkeologi

Vad händer sedan?

Magnetometerdata samlas in med motsvarande positionsdata från en GPS och bearbetas för att skapa en karta över variationerna i magnetfältet. För att fastställa orsaken till de identifierade variationerna krävs en klassificering. Detta kan göras av dykare eller andra kompletterande metoder.

Varför är det viktigt?

En magnetometer är ett utmärkt verktyg för att söka och kartlägga platsen för miljöföroreningar som innehåller järnoxid. Särskilt när stora områden måste undersökas och andra metoder som markprovtagning skulle vara för tidskrävande och kostsamma.

Om bilderna
RWMT arbetar med stater, myndigheter och institutioner i känsliga och ofta hemligstämplade operationer. De verktyg vi använder utvärderas löpande och kan ändras från projekt till projekt. På grund av detta har vi ibland valt att visa exempelbilder av de verktyg vi använder, snarare än bilder från faktiska projekt.

Används för

Sjömätning
Detektera variationer i jordens magnetfält

Vill du veta mer om RWMT?

Kontakta oss för mer information om RWMT och våra tjänster.