Dataskydd

Din integritet är viktig för oss.

Det är Robert Wilson Marine Technologies policy att respektera din integritet och följa alla tillämpliga lagar och förordningar om de personuppgifter som vi samlar in om dig på vår webbplats, www.rwmt.se.

Denna policy träder i kraft den 12 april 2021 och uppdaterades senast den 8 november 2021.

Information som vi samlar in

Information som vi samlar in inkluderar både information som du medvetet och aktivt tillhandahåller när du kontaktar oss, och all information som automatiskt inhämtas från dina enheter när du besöker vår webbplats.

Log-fil

När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt spara information om din webbläsare i en log-fil. Den kan innehålla enhetens IP-adress (Internet Protocol), din webbläsartyp och version, de sidor du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på varje sida, annan information om ditt besök och teknisk information om eventuella fel du kan stöta på.

Tänk på att även om denna information inte i sig identifierar dig personligen, kan det vara möjligt att kombinera den med andra uppgifter för att identifiera enskilda personer.

Personuppgifter

För att kunna svara på meddelanden som inkommer via webbplatsen ber vi dig om följande personuppgifter:

  • Namn
  • E-post

Legitima skäl för behandling av dina personuppgifter

Vi samlar endast in och använder dina personuppgifter när vi har ett legitimt skäl till detta. Vi ber endast om personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Insamling och användning av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du gör något av följande på vår webbplats:

  • Använd en mobil enhet eller webbläsare för att ta del av innehåll på vår webbplats
  • Fyller i vårt kontaktformulär
  • Kontaktar oss via e-post

Vi kan samla in, lagra och använda dina personuppgifter för följande syfte:

Vi kan samla in, lagra och använda dina personuppgifter för följande syfte:

  • att kontakta och kommunicera med dig

Tänk på att även om denna information inte i sig identifierar dig personligen, kan det vara möjligt att kombinera den med andra uppgifter för att identifiera enskilda personer.

Säkerhet för dina personuppgifter

När vi samlar in och behandlar personuppgifter, och medan vi behåller denna information, kommer vi att skydda den inom rimlig omfattning för att hindra förlust och stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.

Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda de personuppgifter du tillhandahåller oss, vill vi påminna om att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100% säker, och ingen kan garantera absolut datasäkerhet. Vi kommer att följa tillämpliga lagar med avseende på eventuella dataintrång.

Du ansvarar själv för att välja lösenord och svårighet att gissa denna, vilket säkerställer skyddet av din personliga information inom gränserna för våra tjänster.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge vi behöver. Denna tidsperiod kan bero på vad vi använder din information för, i enlighet med denna integritetspolicy. Om dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att radera dem eller anonymisera dem genom att ta bort alla uppgifter som kan identifiera dig.

domstolar, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter, i enlighet med vad som krävs enligt lag, i samband med faktiska eller framtida rättsliga förfaranden, eller för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi kan lämna ut personuppgifter till:

  • ett moderbolag, dotterbolag eller dotterbolag till vårt företag
  • tredjepartsleverantörer av tjänster i syfte att göra det möjligt för dem att tillhandahålla sina tjänster, till exempel IT-tjänsteleverantörer, datalagrings-, värd- och serverleverantörer, annonsörer eller analysplattformar
  • våra anställda, entreprenörer och/eller relaterade enheter
  • domstolar, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande tjänstemän, i enlighet med vad som krävs enligt lag, i samband med faktiska eller framtida rättsliga förfaranden, eller för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter

Internationella överföringar av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in lagras och/eller behandlas där vi eller våra partners, dotterbolag och tredjepartsleverantörer lagrar sin data. Tänk på att de platser där vi lagrar, behandlar eller överför dina personuppgifter kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen tillhandahöll informationen. Om vi överför dina personuppgifter till tredje part i andra länder: (i) vi kommer att utföra dessa överföringar i enlighet med kraven i tillämplig lag; och (ii) vi kommer att skydda de överförda personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter och att kontrollera dina personuppgifter

Du behåller alltid rätten att undanhålla personuppgifter från oss, men detta kan komma att påverka din upplevelse av vår webbplats. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina rättigheter över dina personuppgifter. Om du förser oss med personuppgifter förstår du att vi kommer att samla in, hålla, använda och avslöja dem i enlighet med denna integritetspolicy. Du behåller rätten att begära uppgifter de alla personuppgifter vi samlat in från dig.

Om vi får personuppgifter om dig från en tredje part kommer vi att skydda dem enligt denna integritetspolicy. Om du är en tredje part som tillhandahåller personuppgifter om någon annan, representerar och garanterar du att du har en sådan persons samtycke att tillhandahålla personuppgifterna till oss.

Om du anser att någon information vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna i denna sekretesspolicy. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera all information som befinns vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller inaktuell.

Om du anser att vi har brutit mot en relevant dataskyddslag och vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan och ge oss fullständig information om den påstådda överträdelsen. Vi kommer omedelbart att undersöka ditt klagomål och svara dig skriftligen och meddela resultatet av vår undersökning och de åtgärder vi kommer att vidta för att hantera ditt klagomål. Du har också rätt att kontakta ett tillsynsorgan eller dataskyddsmyndighet i samband med ditt klagomål.

Användning av cookies

Vi använder "cookies" för att samla in information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En cookie är en liten del av data som vår webbplats lagrar på din dator och kommer åt varje gång du besöker, så vi kan förstå hur du använder vår webbplats.

Begränsningar i vår integritetspolicy

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Tänk på att vi inte har någon kontroll över innehållet och hanteringen av personuppgifter på dessa webbplatser och inte kan ta ansvar för deras respektive praxis.

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan ändras för att återspegla uppdateringar av vår affärsverksamhet, gällande praxis eller ändringar i lagar eller förordningar. Om vi bestämmer oss för att ändra denna integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna här på samma webbadress som du nu besöker.

Om lagen så kräver kommer vi på nytt inhämta ditt tillstånd eller ge dig möjlighet att välja eller välja bort eventuella, nya användningsområden för dina personuppgifter.

Kontakta oss

För frågor eller funderingar kring din integritet kan du kontakta oss via formuläret på www.rwmt.se/contact