RWMTs scanningteknik

Robert Wilson Marine Technologies (RWMT) har utvecklat ett världsunikt system för att scanna ner i bottensediment i syfte att kartlägga föremål som ligger begravda under botten och därför inte kan upptäckas på annat sätt.
RWMTs scanningteknikRWMTs scanningteknik

RWMTs system bygger på ultraljud som genererar högupplösta bilder genom vertikala ekon. Detta gör den både miljövänlig och icke-invasiv, innebärande att den inte förstör eller ens påverkar den marina miljön och dess djur- och växtliv.

Så här går det till

Lågfrekventa ultraljudssignaler sänds ut från en transducer (sändare) som sitter fast monterad på våra scanningsbåtar eller bogseras efter båtarna i en så kallad ”fisk”. Signalerna sänds mot botten och ner i bottensedimentet. Ekona från dessa signaler fångas upp och analyseras.

Platsen för indikationen fastställs med precisions-GPS i kombination med ett system för undervattenspositionering (USBL). Under scanningen styrs scanningbåten av en autopilot för att uppnå den exakthet som krävs under scanningen.

Efter avslutad scanning behandlas och bearbetas rådatan i den egenutvecklade analysprogramvaran. Bearbetningen av rådata kräver mycket datakraft men också avancerad bildanalys som utförs av RWMTs ingenjörsteam.

RWMTs system skiljer även ut sig genom sin höga upplösning och dynamik. Med låga, multipla ultraljudsfrekvenser kan systemet detektera föremål och strukturer som inte kan detekteras med andra system - exempelvis vattensjukt trä.

Så skiljer sig RWMT från konkurrerande tekniker

Konkurrerande tekniker är mer generella och klarar inte av att kartlägga de bottennära sedimenten med en tillräckligt hög grad av noggrannhet. Istället används ofta mer miljöskadliga metoder vid bottenundersökning, som att gräva och testborra i bottensedimentet, vilket riskerar att påverka både djurliv och havsmiljö på ett negativt sätt.

Miljöskadliga metoder kräver komplexa och tidskrävande tillståndsprocesser.

Även RWMTs metod kräver tillstånd men ett sådant är enklare att erhålla då metoden varken skadar djur- och växtliv eller bottensediment.


Scanningsresultat som visar en kanon begravd i bottensedimentet.

Om bilderna
RWMT arbetar med stater, myndigheter och institutioner i känsliga och ofta hemligstämplade operationer. De verktyg vi använder utvärderas löpande och kan ändras från projekt till projekt. På grund av detta har vi ibland valt att visa exempelbilder av de verktyg vi använder, snarare än bilder från faktiska projekt.

Används för

Lokalisering av objekt
Scanning av de bottennära sedimentlagren

Vill du veta mer om RWMT?

Kontakta oss för mer information om RWMT och våra tjänster.