Multibeam-ekolod

Multibeam-ekolod är ett aktivt system som används för batymetrisk kartläggning av havsbottens topografi och för att upptäcka föremål som ligger på botten.
Multibeam-ekolodMultibeam-ekolod

Vad är ett multibeam-ekolod

Multibeam-ekolod används för att kartlägga havsbotten. Liksom andra ekolodssystem avger det akustiska signaler från en transceiver (en kombinerad sändare och mottagare). Den tid det tar för ljudvågor att nå havsbotten och reflekteras tillbaka till mottagaren används för att beräkna vattendjupet.

Multibeam-ekolod sänder ut ett stort antal multipla ljudstrålar. Samtliga strålar utgår från samma källa men sprids ut och bildar ett solfjäderlikt mönster ned mot botten. Strålarna reflekteras mot botten och tillbaka till instrumentets mottagare, där tidsåtgången registreras. Tack vare detta kan ekolodet kartlägga en yta av havsbotten snarare än bara en enda punkt.

Hur fungerar det?

Ett multibeam-ekolod monteras vanligtvis direkt i skrovet på fartyget.

För att kartlägga botten på olika djup används olika frekvenser. För grundare vatten används högre frekvenser (över 100kHz) medan lägre frekvenser (under 30 kHz) används för större vattendjup. Det finns vidare en skillnad i upplösning beroende på vilken frekvens som används där högre frekvenser ger högre upplösning än de lägre frekvenserna.

Metoden används för sjökartering, volymberäkningar av muddermassor, kartering av bottnar vid byggnation och stabilitetsberäkning, och i viss mån vid sökning efter föremål.

Scanning med Multibeam Sonar. Bild: Wessex arkeologi
Scanning med Multibeam-ekolod. Bild: Wessex arkeologi

Varför är det viktigt

Multibeam-ekolod kan användas till ett flertal olika uppgifter. Då instrumentet är relativ litet kan det monteras på små, grundgående båtar som kan gå in i vikar och åar. Efter att ha bestämt bottens djup, form och karaktär kan forskare gå vidare med dokumentation i detalj med hjälp av en ROV.

Den yta som scannas är ca 6 – 8 gånger djupet. Detta betyder att om scanningen utförs på 10 m djup erhålls ca 35 m täckning av botten både styrbord och babord om fartyget. Det betyder att ett stort område relativt snabbt kan undersökas och generera en 3D-modell av botten.

För att garantera fullständig täckning av bottnen brukar scanningen utföras med ett överlapp på ca 10 – 25%.

Multibeam Sonar. Bild: NOAA, Windows to the Deep 2019


Om bilderna
RWMT arbetar med stater, myndigheter och institutioner i känsliga och ofta hemligstämplade operationer. De verktyg vi använder utvärderas löpande och kan ändras från projekt till projekt. På grund av detta har vi ibland valt att visa exempelbilder av de verktyg vi använder, snarare än bilder från faktiska projekt.

Används för

Sjömätning
Batymetri
Lokalisering av objekt

Vill du veta mer om RWMT?

Kontakta oss för mer information om RWMT och våra tjänster.