Undervattensentreprenad

Planinering av anläggningar till havs

Vid planering av anläggningar till havs och vid kusten är det nödvändigt att veta vad bottnen består av. Det krävs kunskap om havsbottnarnas dynamik och innehåll av miljögifter. Det måste även säkerställas att inga kulturhistoriska lämningar förstörs under arbetet.
RWMTs system för ultraljudsscanning

Hållbar kartläggning av bottennära sedimentlager

RWMTs scanningssystem kartlägger bottensedimentet för att lokalisera främmande strukturer, exempelvis vattensjukt trä, rör och ledningar, och för att säkerställa att inga kulturlämningar kommer till skada.

Andra undersökningsmetoder som att gräva och testborra medför ofta ingrepp i den marina miljön.

Tjänster vi kan erbjuda

Icke-invasiv scanning
av havsbotten och bottensedimentet
Analys
av insamlade rådata
Identifiering
av objekt som upptäckts
Bärgning
av detekterat objekt

Vill du veta mer om RWMT eller våra tjänster?