Affärsområden

RWMTs primära kunder är stater, internationella koncerner, myndigheter och institutioner med ansvar för områden som miljövård, försvar, säkerhet, infrastruktur och kulturvård.
Affärsområde

Miljövård

RWMT kan dokumentera förändringar i marina miljöer eller koraller över tid, eller lokalisera och identifiera dumpat avfall och stridsmedel som ligger dolda i haven.
Korallrev
Örlogsfartyg
Affärsområde

Försvar & Säkerhet

RWMT kan erbjuda detaljerad avsökning av bottensedimentet i hamnar eller andra högkänsliga områden för att upptäcka främmande föremål, övervakningsutrustningar och vapen eller lokalisera dumpade minor och ammunition.
Affärsområde

Marinarkeologi

RWMT genomför scanning för att lokalisera och identifiera skeppsvrak och andra kulturella lämningar. Alla operationer bedrevs i enlighet med UNESCOs konventioner för hantering av kulturlämningar.
Dykare utforskar skeppsvrak
Byggnation på stranden
Affärsområde

Undervattensentreprenad

RWMT kan erbjuda kartläggning av bottensedimentet för att lokalisera främmande strukturer, exempelvis vattensjukt trä, rör och ledningar, eller för att säkerställa att inga kulturlämningar kommer till skada.

Vill du veta mer om RWMT eller våra tjänster?