Teknisk dykning

Teknisk dykning är den term som används för att beskriva alla dykmetoder som överskrider de gränser som sätts för dykdjup och dyktid för fritidsdykning.
Teknisk dykningTeknisk dykning

Vad är teknisk dykning

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) definierar teknisk dykning som alla dykningar som går utöver djup- och/eller tidsspecifikationerna för rekreationsdykning.

Teknisk dykning kräver nästan alltid en eller flera obligatoriska dekompressionsstopp vid uppstigning, under vilken dykaren kan ändra gasblandningar för andning ett minst en gång.

Tre typer av utrustning för teknisk dykning

Dykutrustning - lätt

Lätt/dykarutrustning är bärbar och lätt att använda och ger rörelsefrihet samtidigt som den begränsar tillgången till andningsgas. Den är optimal för dyk där bottenförhållandena är klara. 

Dykarutrustning används för inspektioner, provtagning, sökning och räddning samt dokumentation. 

Dykare med medelhög utrustning, inklusive dykslang för ytluft

Dykutrustning - medel

Utrustningen är optimal för mer omfattande forskningsarbete under vatten som kräver längre exponering och möjlighet till kommunikation.

Dykaren är ansluten till ytan via en dykarslang och en kommunikationskabel. Detta gör det möjligt att använda obegränsad andningsgas och att kommunicera med ytan via röst och video. På så sätt kan forskarna övervaka dykarnas arbete utan att själva behöva dyka.

Den används för lättare arbete på botten som exempelvis inspektioner, provtagning, dokumentation och enklare arbete med verktyg.


Tung dykare gör sig redo att dyka
Kommersiell dykare gör sig redo att dyka

Dykutrustning - tung / kommersiell dykning

I kategorin kommersiell dykning är dykaren utrustad med en dykhjälm för ökad säkerhet.

Dykaren tar emot andningsblandningen genom en luftslang och har obegränsad tillgång till andningsgas.

Dykningen genomförs normalt från ett dykerifartyg som för att understödja tekniska dykare är utrustat med en dykcentral, en stor luftbank, en högtryckskompressor, gasblandare och en dekompressionskammare.

Tung/kommersiell dykning används för arbete med tyngre verktyg såsom borrar, luft- eller hydraulverktyg, mammutsug eller kranar för tunga lyft. Den tyngre utrustningen ger också möjlighet till ljud- och videoinspelning med bättre kvalitet i hög upplösning.

Hur teknisk dykning fungerar

Teknisk dykning innebär ofta att man använder specifika gasblandningar som Nitrox, Trimix eller Heliox, istället för komprimerad luft som är vanligare vid rekreationsdykning. Vilken typ av gasblandning som används bestäms av dykarens planerade djup eller dyktid.

Medan det rekommenderade maximala djupet för konventionell dykning är 40 meter kan tekniska dykare arbeta på 50 till 100 meters djup, ibland ännu djupare med hjälp av tilläggsutrustning.

En av RWMTs tekniska dykare tillsammans med konteramiral Amílcar Villavicencio Palaciosis, verkställande direktör för Latinamerika och Karibien.


Om bilderna
RWMT arbetar med stater, myndigheter och institutioner i känsliga och ofta hemligstämplade operationer. De verktyg vi använder utvärderas löpande och kan ändras från projekt till projekt. På grund av detta har vi ibland valt att visa exempelbilder av de verktyg vi använder, snarare än bilder från faktiska projekt.

Används för

Undersökning av den marina miljön
Provtagning
Sök- och räddningsinsatser
Undervattensarbete
Dokumentering (video- och ljudinspelning)

Vill du veta mer om RWMT?

Kontakta oss för mer information om RWMT och våra tjänster.