Bubblan, med yttre skal och ankringssystem monterat. 
4 september 2023

Bubblan, en kontrollerad miljö för marinarkeologiskt arbete. 

Arbetet fortsätter och Bubblan får sitt yttre skal och ankringssystem monterat.  

Bubblan är konstruerad för att skapa en kontrollerad miljö för marinarkeologiskt arbete. Konstruerad för att klara flöden på upp till 10 knop, möjliggör Bubblan arbete i floder såväl som i kustnära områden med kraftiga vattenrörelser.