Magnus Lagercrantz (vänster) efterträder Peter Bager som VD för Robert Wilson Marine Technologies AB
5 mars 2024

Ny VD för Robert Wilson Marine Technologies AB (RWMT)

RWMT har under det gångna året tagit viktiga steg i sin utveckling och går nu in i nästa fas, vilket ställer nya krav på ledningen. Styrelsen har, i samråd med nuvarande VD, beslutat att utse en ny VD.

Magnus Lagercrantz tillträder som ny VD

Magnus Lagercrantz tillträder som ny VD
Magnus Lagercrantz har innehavt en rad ledande roller i internationella bolag, ofta med sälj- och affärsutveckling i fokus. Han har lett både stora team och stora affärer och tillför därmed viktig kompetens med sin vana vid komplexa strukturer i en internationell verksamhet. Magnus har senaste tiden verkat som egenföretagare och konsult och har dessförinnan varit på företag som FIS, CGI och Accenture.

Bolaget tackar Peter Bager för det värdefulla arbetet han utfört som VD. Peter har med sin bakgrund i Försvarsmakten, bl.a. med ledande befattningar inom materielområdet och sakkunnig i Försvarsdepartementet med särskilt ansvar för internationellt försvarssamarbete, tillfört viktig kompetens till verksamheten. Det har också präglat Peters ledarskap och därmed bolagets förankring i viktiga marknader.  

Det är med optimism och framåtblickande som Bolaget nu tar nästa steg i sin utveckling. Håll utkik efter nyheter här på hemsidan!

För eventuella frågor, kontakta styrelsens ordförande Anders Åman +46 708 450525