Planeringsmöte med ESPOL:s arkeologiska fakultet
1 september 2022

Planeringsmöte för kommande marinarkeologisk expedition

Möte med ESPOL för att planera den kommande marinarkeologiska expeditionen i Ecuador.

Mötet hölls mellan RWMT och ESPOL:s arkeologiska fakultet, som leds av Dr Jorge Gabriel Marcos Pino, i syfte att planera den kommande marinarkeologiska expeditionen 2023.