Ny VD för Robert Wilson Marine Technologies AB (RWMT)
16 februari 2023

Ny VD för Robert Wilson Marine Technologies AB (RWMT)

Då RWMT under våren kommer att gå in i en mer operativ fas har bolagets nuvarande ledning och styrelse, i samråd med nuvarande VD, fattat beslut om att tillsätta ny VD.

Peter Bager tillträder som ny VD
Peter Bager har sedan 2018 varit strategisk rådgivare till bolagets VD och styrelse. Peter Bager har en bakgrund i Försvarsmakten, pensionerad med flottiljamirals grad. Han har haft ledande befattningar inom materielområdet och som sakkunnig i Försvarsdepartementet med särskilt ansvar för internationellt försvarssamarbete.

Bolaget tackar Olle Appelgren för hans gedigna och engagerade arbete som VD sedan starten. De dörrar Olle Appelgren har öppnat och det nätverk som bolaget därmed besitter är det som möjliggör att bolaget nu kan gå in i denna nya fas. Olle Appelgren, som en av grundarna och största aktieägare, kommer att bistå styrelsen i den strategiska utvecklingen av bolaget.

Bolaget ser med tillförsikt fram emot vårens operativa arbete och resultaten därav kommer att kommuniceras kontinuerligt.

För eventuella frågor, kontakta styrelsens ordförande Anders Åman +46708450525