CTO RWMT, VD RWMT, Guilherme Mongeló ESPOL och VD RWMT Ecuador.
2 mars 2023

Möte mellan RWMT och ESPOL

Under torsdagen genomfördes ett möte mellan representanter för RWMT och universitet ESPOL i Guayaquil.

Syftet med mötet var från RWMT sida att dels aktivera och återupprätta de goda kontakter som vi haft under tidigare verksamheter samt föra en diskussion kring tänkbara samarbeten i en nära framtid.