Diskussioner om inrättandet av ett centrum för datalagring.
7 april 2022

Diskussioner om inrättandet av ett centrum för datalagring.

RWMT har inlett ett projekt för att skapa ett centrum för datalagring med en multiinstitutionell ledning.

Inledande diskussioner hölls med en delegation från INOCAR och företrädare för Charles Darwin Foundation.