Samtal om kommande operationer med Ecuadors vicepresident
13 oktober 2022

Samtal om kommande operationer med Ecuadors vicepresident

Ecuadors vicepresident Alfredo Borrero i samtal med RWMTs CEO Olle Appelgren och den strategiska ledningen angående den kommande marinarkeologiska operationen.

Vicepresident Alfredo Borrero i samtal med RWMTs CEO Olle Appelgren