Genomgång runt dykfarkosten "Bubblan"
15 oktober 2022

Genomgång runt dykfarkosten "Bubblan"

Genomgång av dykfarkosten "bubblan" - en stålkonstruktion som kommer användas för att skapa en kontrollerad miljö vid kommande marinarkeologiska expeditioner.

Presentationen leddes av RWMTs CTO och deltagande amiral Leif Nylander, amiral Amilcar Villavicencio samt amiral Peter Bager.